SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY


PREVENCE  V MSK

(šikana, kriminalita, drogy, alkoholismus, gamblerství)


Školní koordinátor prevence pro MSK:

Mgr. Andrea Matějková

28.října 117,  702 18 Ostrava

Telefon: 595 622 337

E-mail: andrea.matejkova@kr-moravskoslezsky.cz

Web: http://www.kr-moravskoslezsky.czLegislativou, prevencí, přehledem organizací a kalendářem akcí prevencí rizikového chování se zabývá také tento web:

www.prevence-info.cz


Aktuální informace o sociálně-patologických jevech v ČR:

http://www.nicm.cz/oblasti/socialne-patologicke-jevy


ICM Ostrava, Květen 2017