OBČAN A SPOLEČNOST

 


MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

Informace pro občana aneb Chování při vzniku mimořádných událostí:

www.hzscr.cz/clanek/ochrana-pri-vzniku-mimoradnych-udalosti.aspx

Úkryty:

www.hzscr.cz/clanek/ukoly-ochrany-obyvatelstva-ukryti-obyvatelstva.aspx

Úkryty v regionu:

www.hzsmsk.cz/kraoo/ukryti.php


" V Moravskoslezském kraji, který má více než 1,2 miliónu obyvatel, je 648 stálých úkrytů s celkovou kapacitou

ukrytí pro 121759 obyvatel. V jednotlivých okresech jsou rozmístěny takto " :

Ostrava - 306        

Frýdek-Místek - 90

Nový Jičín - 54

Bruntál - 0

Karviná - 192

Opava - 6


" Improvizované úkryty v celkovém počtu 45933 mohou pojmout 1766833 obyvatel. Počty jednotlivých IÚ na území

obcí s rozšířenou působnosti v okresech jsou následující " :

Ostrava - 6521

Bruntál - 1442

Frýdek-Místek - 18336

Karviná - 9423

Nový Jičín - 3218

Opava - 6993


Zdroj: Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, www.hzsmsk.cz/kraoo/ukryti.phpLIDSKÁ PRÁVA - ORGANIZACE V REGIONU

1. Poradna pro občanství, občanská a lidská práva

Zaměření: pracovně-právní vztahy a zaměstnanost, dluhy, bydlení, diskriminaci, sociální dávky i cizinecké právo

Prokešovo náměstí 618/3, Ostrava, Moravská Ostrava

www.poradna-prava.cz

Tel. 724 701 613


2. Organizace pro pomoc uprchlíkům                                                      

Poskytnutí právní, sociální a psychologické pomoci uprchlíkům a ostatním cizincům na území České republiky.

Realizace vzdělávacích programů (výukovou činnost, kurzy pro veřejnost...)

Příčná 327/1, Havířov         

www.opu.cz

Tel. 732 711 089                                            


3. LIGA, obecně prospěšná společnost                                                                      

Zaměření: řešení dluhové problematiky, bydlení a zaměstnanosti.

Tborba míst pro dlouhodobě nezaměstnané.

Lidická 1817/33, Bruntál 

www.ligabruntal.cz              

Tel. 554 725 159                                                                               

                  


SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

 

Okresní správa sociálního zabezpečení Ostrava

Zelená 3158/34a, 702 00 Ostrava

Tel.: +420 596 662 111
 

Česká správa sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

 

 

 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Jahnova 867/12, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

Tel.:599 455 120, 605 292 252

Rodinná poradna - Azylový dům pro matky s dětmi - Azylový dům pro muže Palackého - Dům na půl cesty -
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Pečovatelská služba -Náhradní rodinná péče - Sociální akademie

www.css-ostrava.cz/

poradnaostrava@css-ostrava.cz

 

 


NÁHRADNÍ RODINNÁ PÉČE

 

Centrum psychologické pomoci - poradna pro náhradní rodinnou péči

Hornická 2806/84, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz

Tel: 777 499 639, 596 115 943
nrp@cepp.cz

www.cepp.cz

 

Centrum sociálních služeb Ostrava, o.p.s.

Jahnova 867/12, Ostrava - Mariánské Hory, 709 00

Rodinná poradna - Azylovýdům pro matky s dětmi - Azylový dům pro muže Palackého - Dům na půl cesty

-Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi - Pečovatelská služba -Náhradnírodinná péče - Sociální akademie

www.css-ostrava.cz/

poradnaostrava@css-ostrava.cz

Tel.: 599 455 120, 605 292 252

 

Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem

Sokolovská 6062/32, 708 00 Ostrava-Poruba

 

 

 

FINANČNÍ PORADENSTVÍ

 

Finanční úřady - Ostrava:

 

Územní pracoviště Ostrava I

Jurečkova 940/2, 700 39 Ostrava Přívoz-Moravská Ostrava a Přívoz

financnisprava.cz

Tel.: 596 150 111

Email: podatelna3201@fs.mfcr.cz

 

Územní pracoviště Ostrava II

Horní 1619/63, 700 30 Ostrava-jih

Tel.: 596 705 111
Email: podatelna3202@fs.mfcr.cz

 

Územní pracoviště Ostrava III

Opavská 6177/74A, 708 13 Ostrava Poruba

Tel.: 596 905 111
Email: podatelna3203@fs.mfcr.cz

 

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava Přívoz

Tel.: 596 651 111
Email: podatelna3200@fs.mfcr.cz

 

Mnoho dalších informací na téma občan a společnost poskytuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz

 

ICM Ostrava, květen 2017; aktualizováno: květen 2018