SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY


PREVENCE  V MSK

(šikana, kriminalita, drogy, alkoholismus, gamblerství)


Školní koordinátor prevence pro MSK:

Mgr. Andrea Matějková

28.října 117,  702 18 Ostrava

Telefon: 595 622 337

E-mail: andrea.matejkova@kr-moravskoslezsky.cz

Web: https://www.kr-moravskoslezsky.cz


Legislativou, prevencí, přehledem organizací a kalendářem akcí prevencí rizikového chování se zabývá také tento web:

www.prevence-info.czPOMOC LIDEM V OSTRAVĚ


Krizové centrum Ostrava, z.s.

Ruská 94/29, 703 00 Ostrava-Vítkovice 

www.kriceos.cz

Tel. 596 110 882

Otevřeno 24 hodin

Okamžitá pomoc lidem v akutní krizi.

Zdarma a bez doporučení poskytuje: krizovou intervenci - psychosociální pomoc - krátkodobou psychoterapii - v případě potřeby pobyt na lůžku.


Linka důvěry Ostrava - Městská nemocnice Ostrava

 • Nemocniční 1772/20b, Ostrava- Moravská Ostrava, 728 80

 • Kizová telefonická  a internetová pomoc 
 • Tel. zpoplatněn běžným tarifem.

  Tel. 596 618 908; 737 267 939

  linka.duvery@mnof.cz 

  Emoční ztráty, úmrtí v rodině, sebevražedné tendence, vyrovnání se s nemocí nebo hospitalizací, aktuální vztahové konflikty, osamělost.

  V sobotu, neděli a o všech svátcích je provoz nepřetržitý, ve všední dny od 12:00 do 6:00 ráno.

  www.mnof.cz/linka-duvery-ostrava--2852.html


  Linka bezpečí  116 111  pomáhá dětem a mladistvím

  - volání je bezplatné, nepřetržité - vojej kdykoli z mobilu nebo z pevné linky

  - nemusíš o sobě říkat jak se jmenuješ a odkud jsi, nemusíš mít strach se svěřit s jakýmkoliv problémem

  - pokud se ostýcháš mluvit o svém problému, můžeš o něm napsat na chatu chat.linkabezpeci.cz nebo e-mailu pomoc@linkabezpeci.cz


  Bílý kruh bezpečí

  Linka pomoci obětem kriminality a domácího násilí
  Nonstop / bezplatně: 116 006

  Poradny: Brno, České Budějovice, Jihlava, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Praha

  www.bkb.cz
  Aktuální informace o sociálně-patologických jevech v ČR:

  https://www.nicm.cz/oblasti/socialne-patologicke-jevy


  Mnoho dalších informací o sociálně patologických jevech poskytuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz


  ICM Ostrava, květen 2017