PŘEHLED VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ V OSTRAVĚ

 

SEZNAM ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OSTRAVĚ:SEZNAM STŘEDNÍCH ŠKOL V OSTRAVĚ:

 SEZNAM UNIVERZIT V OSTRAVĚ:VZDĚLÁVÁNÍ V ČR

 

Hledáš aktuální informace z oblasti vzdělávání?

Pomoc Ti může tento přehled důvěryhodných zdrojů zabývající se vzděláváním, který Ti ušetří čas

a usnadní vyhledávání:

 

Výběr ZŠ, SŠ, VOŠ, VŠ nebo jazykových škol vyhledávej na www.atlasskolstvi.cz

Přehled středních škol v Moravskoslezském kraji (hledej v sekci Školství) nalezneš zde www.msk.cz

Povinnosti spojené s maturitou (testy, kurzy, rady) a po ní (přijímací testy na VŠ) hledej na webových stránkách

www.kampomaturite.cz; www.novamaturita.cz

Vybíráš si VŠ a chceš se důkladně připravit na přijímací testy? www.vysokeskoly.comwww.sokrates.cz

 

Společnost SCIO nabízí přípravné testy (on-line i k vytištění) nebo prezenční kurzy k přijímacím zkouškám na SŠwww.scio.cz

a VŠ. Další potřebné informace: www.scio.cz

 

Pokud studujete poslední ročník SŠ, VOŠ, VŠ nebo jednoletou jazykovou školu, využijte šanci a zapojte se do projektu

Cesta k uplatnění na trhu práce www.cestapromlade.cz a získejte praxi ve firemním prostředí.


LEGISLATIVA

www.nicm.cz/legislativa


BÍLÁ KNIHA

www.nicm.cz/narodni-program-rozvoje-vzdelavani-v-cr


RVP - RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

pro předškolní vzdělávání:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-vseobecne-vzdelavani

pro ZŠ:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-vzdelavani

www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/upraveny-ramcovy-vzdelavaci-program-pro-zakladni-vzdelavani

pro základní umělecké vzdělávání:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-zakladni-umelecke-vzdelavani

pro gymnázia:

www.nuv.cz/t/rvp-pro-gymnazia

pro střední odborné vzdělávání:

www.nuv.cz/t/rvp-os


VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČR

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/vzdelavaci-soustava


PŘIJÍMÁNÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY A KONZERVATOŘE

Informace k přijímacímu řízení, termínu konání jednotné přijímací zkoušky a přihlášce popisují tyto stránky:

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore


STÁTNÍ MATURITA

www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statni-maturita

www.novamaturita.cz


VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY

www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-08/Co-se-deje-na-VOS

www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-09/Vzdelavaci-programy-a-trh-prace

www.infoabsolvent.cz/Rady/Clanek/7-2-10/Jak-a-kdy-se-prihlasit

www.vysokeskoly.com/kde-jeste-berou-na-vs/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos


VYSOKÉ ŠKOLY

Akreditované studijní programy VŠ:

www.aspvs.isacc.msmt.cz

Přijímací řízení:

www.nicm.cz/informace-o-prijimacim-rizeni-na-vs

Přípravné kurzy, učebnice k přijímacím zkouškám:

www.vysokeskoly.com/pripravne-kurzy-na-prijimaci-zkousky-vs/

www.scio.cz

www.knihy.vzdelani.cz/index.asp?menu=573

Jak vyplit přihlášku na VŠ, termíny uzávěrek přihlášek:

www.vysokeskoly.com/kde-jeste-berou-na-vs/jak-vyplnit-prihlasku-na-vs-vos


REKVALIFIKACE

Rekvalifikacií se rozumí získání nové kvalifikace nebo také rozšíření kvalifikace dosavadní.

Zajišťuje ji úřad práce příslušný podle místa bydliště uchazeče o zaměstnání nebo si ji uchazeč zajistí sám u akreditované agentury.

Informace pro účastníky rekvalifikačních kurzů:

www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/informace-pro-ucastniky-rekvalifikacnich-kurzu

www.msmt.cz/vzdelavani/dalsi-vzdelavani/rekvalifikace-1


 


VZDĚLÁVÁNÍ V ZAHRANIČÍ

 

Dům zahraniční spolupráce realizuje řadu mezinárodních programů, mobilit a aktivit vztahující se k oblasti podpory vzdělávání. Stránky www.dzs.cz obsahují přehledné informace o podpoře, kterou mohou získat žáci, studenti a absolventi na různých stupních vzdělávání (od ZŠ po VŠ).


Informace o studiu v zahraničí:

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/stipendia-programy-a-projekty

Uznávání kvalifikací a vzdělání v EU:

www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/uznavani-kvalifikaci


 

Publikace "Studium v zahraničí"  (zpracovalo: Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz)

"Jak se zapojit do neformálního vzdělávání" (vydal: Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz)

jsou v ICM Ostrava volně k dispozici.

 

Mnoho dalších informací o vzdělávání v ČR a v zahraničí poskytuje Národní informační centrum pro mládež www.nicm.cz

 

ICM Ostrava, květen 2017