Informační centrum pro mládež (ICM) je místo, kde můžete jednoduše a hlavně bezplatně získat informace

z oblastí níže uvedených.


Náplní ICM je poradenství pro mladé lidi a pomoc při řešení jejich konkrétních problémů ve spolupráci

s odborníky a jinýmy organizacemi, pomoc při organizování akcí v ICM (konference, semináře, workshopy,

výstavy a jiné kulturní či sportovní akce), poskytnutí protor ICM během otevírací doby zcela zdarma, předávání

informací v níže uvedených oblastech, poskytnutí počítačů s připojením na internet a spousta dalšího.Informace, akce a vzdělávání poskytujeme v těchto oblastech:


Vzdělávání v ČR a v zahraničí

Práce v ČR a v zahraničí

Dobrovolnictví v ČR a v zahraničí

Volný čas

Cestování

Mládež a EU

Občan a společnost

Sociálně patologické jevy


Prosinec 2016, ICM Ostrava