POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Bezplatně nabízíme informace z oblastí dotýkajících se života mladých lidí: 

Vzdělávání, práce a dobrovolnictví v ČR a v zahraničí - Volný čas - Cestování - Občan a společnost - Mládež a EU - Sociálně patologické jevy - Ekologie


INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE A KARIÉRNÍ TEST

Každé pondělí (od 13 do 15 h) a čtvrtek (od 13 h do 16 h) se můžete těšit na studijní konzultantku Alici Rackou, která Vám ráda poradí zorientovat se v možnostech studia na zahraničních VŠ, pomůže Vám zprostředkovat studium a pro Ty, kteří nemají "jasno" jaký obor studovat je připraven kariérní test.


PŘEDNÁŠKY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY A ZÁJEMCE

Pořádáme přednášky pro studenty 3. a 4. ročníků SŠ na téma studium VŠ v zahraničí (viz níže - plakát)


PRAVIDELNÉ AKCE

V ICM jsou pravidelně pořádány přednášky, workshopy, besedy, výstavy, filmové promítaní a další vzdělávací, kulturní a sportovní akce.


POSKYTNUTÍ PROSTOR ICM ZDARMA

Studenti a další vážní zájemci mají možnost se u nás realizovat, získat nové zkušenosti, kontakty a navázat případnou spolupráci. 

Nápomocni budeme s poskytnutím prostor ICM a s propagací akce (článek do časopisu, plakáty).

Záměrem je aktivizace cílové skupiny (mládež), nápomoc k získání prvních zkušeností a rozšíření klíčových kompetencí.


            

            

Leden 2017, ICM Ostrava